53 – בדברי הרמב"ם שאחת מסיבות הרע בעולם היא החומר (קשור לרשימה הקודמת)

בסוף המשנה האחרונה של מסכת ברכות נאמר:

"והתקינו, שיהא אדם שואל את שלום חברו בשם, שנאמר (רות ב) והנה בעז בא מבית לחם, ויאמר לקוצרים יי עמכם, ויאמרו לו, יברכך יי.

ואומר (שופטים ו) יי עמך גבור החיל.

ואומר (משלי כג) אל תבוז כי זקנה אמך.

ואומר (תהלים קיט) עת לעשות ליי הפרו תורתך.

רבי נתן אומר, הפרו תורתך עת לעשות ליי:"

.

ופירש הרמב"ם שם בפירוש המשנה:

"ואמרו אח"כ ואומר אל תבוז כי זקנה אמך, אינו ראיה על מה שלפניו כלומר שיהא אדם שואל את שלום חבירו בשם, אלא בא ללמד שלא להקל בתקנות חכמים אף על פי שנתישנו ורחק זמן אותה תקנה, ועל זה הזהיר שלמה במשל זה. ואח"כ הביא ראיה שהעובר על אותם התקנות חייב עונש ויסורים לפי שהפר תורה, וזהו ענין אמרו הפרו תורתך עת לעשות לה' [לפי הרמב"ם הפירוש של "עת לעשות לה'" הוא עשיית עונש משמיים]. אבל מי שמניח הכתוב כמו שהוא ומבארו ואומר עת לעשות לה' הפרו תורתיך, יאמר, שכשנגזרת עת עונש ונקמה יבואו סבות לבני אדם שיפרו תורה כדי שתחול עליהם הגזירה כשהם חייבים, וענין זה ארוך ורחוק עמוק עמוק מי ימצאנו, כי נצא מזה לשאלת השכר והעונש.

להמשיך לקרוא

מודעות פרסומת
פורסם בקטגוריה 53, 53 - בדברי הרמב"ם שסיבת הרע עולם היא החומר, Uncategorized | עם התגים , , | כתיבת תגובה

52 – ביאור דברי התניא על ב' נפשות. מושגי יסוד בקבלה. האם מותר לעבוד שלא לשמה. מידה אמצעית. יצר הרע

ספר התניא ליקוטי אמרים פרק א (הדגשתי מושגים קבליים שברצוני להתעכב עליהם בהמשך, בעיקר "התלבשות", "מזון", "כסא" ו"קליפה". הסוגריים המרובעים הם ממני, הסוגריים העגולים הם במקור):

"אך ביאור הענין, על פי מה שכתב הרב חיים ויטאל ז"ל בשער הקדושה (ובעץ חיים, שער נ', פרק ב') [לקמן אביא את המקורות האלה], דלכל איש ישראל, אחד צדיק ואחד רשע, יש שתי נשמות, וכדכתיב (ישעיהו נז טז): "ונשמות אני עשיתי", שהן שתי נפשות.

להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה 52, 52 - ביאור דברי התניא על ב' נפשות. האם מותר לעבוד שלא לשמה. מידה אמצעית | עם התגים | תגובה אחת

51 – עונשי הגיהנום לפי הרמב"ם, ועוד התייחסויות לרשימה הקודמת

את דעתו לגבי גיהנום ושכר עוה"ב כתב הרמב"ם בהל' תשובה פרק ג'.

יש הרבה מקומות מהמו"נ ועוד שמהם אפשר להוכיח את המהלך לפענ"ד, אבל לא אאריך בזה כאן. אני מנסה רק להסביר את דעתי ולא לשכנע מי שסובר אחרת.

להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה 51, 51 - עונשי הגיהנום לפי הרמב"ם, ועוד התייחסויות לרשימה הקודמת, Uncategorized | 3 תגובות

50 – בעניין אמונה ותורה משמיים

 

הזדמן לי לשמוע שיעור מוקלט מהרב ראובן לויכטר, שדן בשאלה החינוכית איך להתייחס לשאלות באמונה מצד בחורי ישיבה, ואיך לדבר איתם על השאלה האם התורה היא מהשמים.
ברצוני להתייחס לשתי נקודות מדבריו.

להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה 50, 50 - בעניין אמונה ותורה משמיים, Uncategorized | תגובה אחת

49 – היסוד האריסטוטלי של ההלכה

מתוך מכתב:

הנושא היה שאלה למה גרמא בנזיקין פטור אע"פ שהוא מתכוון.

.

להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה 49, 49 - היסוד האריסטוטלי של ההלכה, Uncategorized | 2 תגובות

47 – חיי אמונה (המשך של הרשימה הקודמת)

ר' פנחס הגיב על הרשימה הקודמת עיין שם, וכן בתגובה של י.ד.. וכן קיבלתי מידיד מייל ברוח זו.

אותו ידיד גם שאל ממה שכתוב על גן עדן לעבדה ולשמרה. אני כתבתי שהמצב בגן עדן היה פסיבי לגמרי, האדם לא עשה שום דבר, וכל צרכיו סופקו לו. וכמ"ש בסנהדרין נט ב: " אדם הראשון מיסב בגן עדן היה והיו מלאכי השרת צולין לו בשר ומסננין לו יין"

ואילו בפסוק נאמר:

"וַיִּקַּח יְהוָה אֱלֹהִים אֶת הָאָדָם וַיַּנִּחֵהוּ בְגַן עֵדֶן לְעָבְדָהּ וּלְשָׁמְרָהּ." ומשמע שהאדם עבד שם.

להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה 47, 47 - חיי אמונה (המשך של הרשימה הקודמת) | 26 תגובות

46 – בעניין הבחירות

היום היו בחירות עירוניות בארץ. אני משתף כאן ממכתב פרטי לידיד ששאל האם אני הולך להצביע ולמי אצביע (אני גר בירושלים ויש כאן מועמד שהוא נציג החילונים ומועמד של החרדים שאמור לשמור על עולם התורה ועניין אותו בעד מי מהם אני מצביע). הוא בעצמו נגד הצבעה כי הוא מחוגים חרדיים אנטי ציוניים אבל ביודעו שאינני אנטי הציונות של היום, רצה לדעת איך אני מצביע.

להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה 46, 46 - בעניין הבחירות, Uncategorized | 3 תגובות