83 – למה אני כותב

מתוך מכתב

להמשיך לקרוא

מודעות פרסומת
פורסם בקטגוריה 83, 83 - למה אני כותב, Uncategorized | 6 תגובות

82 – קצת על גדלות מוחין ודרך לימוד דעת אלהים

מתוך מכתב:

להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה 82, 82 - קצת על גדלות מוחין ודרך לימוד דעת אלהים, Uncategorized | תגובה אחת

81 – איפה כתוב באריסטו שיש גילוי של רצון חופשי של הבורא בבריאה, שיש ניסים ושהעולם נברא ולא קדמון

מתוך התכתבות

עלתה שאלה איפה כתוב באריסטו שיש גילוי של רצון חופשי של הבורא בבריאה

להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה 81, 81 - איפה כתוב באריסטו שיש גילוי של רצון חופשי של הבורא בבריאה, שיש ניסים ושהעולם נברא ולא קדמון, Uncategorized | כתיבת תגובה

80 – תורת הסוד במורה נבוכים. החיים והלימוד

מתוך התכתבות (מתעדכן):

להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה 80, 80 - תורת הסוד במורה נבוכים. החיים והלימוד | 4 תגובות

79 – בדברי הרוגוצ'ובר על מסר שטר קידושין בכתב ידו. (בגדר מעשה קידושין. בעניין "זיו")

כתב לי ר' אורי מייטליס:
הרוגוצ'ובר מסביר (בניגוד לר"י הזקן) כי בניגוד לגט, שבו אדם בעיקרון יכול לגרש על ידי כתב ידו במקום עדים, בשום פנים ואופן לא יתכן קידושי שטר ללא עדים כי "להעשות בעל ע"י עצמו, זה א"א לשום דבר להשתנות ע"י עצמו, וכמ"ש רבנו בספר המורה". לאחר מכן הוא מסביר כי זה הגדר של אין אדם מעיד על עצמו והגדר שאי אפשר להקנות על ידי עצמו  וכד' (וזה הגדר אין אדם מעיד על עצמו בהך דר"ה דף כ"ה ע"ב וכתובות דף כ"א ע"ב ודף כ"ז ע"ב. וכן בקנין א"א להקנות לאחר דבר שלו ע"י עצמו, עיין כתובות דף צ"ח מאן שם לך, ובעירובין דף פ"א גבי אין מערבין שם ע"י ש[נ]תן מעה לחנווני ועיין בירוש'[למי] פ"ד דפיאה דא"א לזכות ע"י עצמו כמו מימינו לשמ(ו)אלו וקדושין פ"א צז גבי שחרור בחצי עבד ע"י עצמו וב"ב דף פ"ה ע"א מה דפליגי תוס'[פות] על רשב"ם גבי ד' מידו[ת] וכ"מ בזה, וה"נ כן").
כפי הנראה מן המקבילות שלו, הפנייתו למורה נבוכים היא להקדמה ה-18 בפתיחת החלק השני של המורה (ואולי גם לדרך הראשונה של הוכחת המדברים את בריאת העולם במורה, א, עד).
המקור משו"ת צ"פ החדשות, חלק ב, עמ' סז-סח"

להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה 79, 79 - בדברי הרוגוצ'ובר על מסר שטר קידושין בכתב ידו., Uncategorized | עם התגים | כתיבת תגובה

78 – ניסים והשגחה מול טבע וחכמה. שיטת הרמב"ם בניסים והתערבות הבורא (ביאור יסודי). רצון ושכל.

משנה אבות פרק ה:

"עשרה דברים נבראו בערב שבת בין השמשות ואלו הן פי הארץ ופי הבאר ופי האתון והקשת והמן והמטה והשמיר והכתב והמכתב והלוחות ויש אומרים אף המזיקין וקבורתו של משה ואילו של אברהם אבינו ויש אומרים אף צבת בצבת עשויה "

להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה 78, 78 - ניסים והשגחה מול טבע וחכמה. שיטת הרמב"ם בניסים (ביאור יסודי). רצון ושכל | כתיבת תגובה

77 – בעניין הגלגלים ובמה שכל המציאות היא בעל חיים אחד (מתעדכן)

זה המשך של ההתכתבות שהבאתי לעיל ברשימות 73 ו 74.

יש בהתכתבות הזו נסיון לתת מבוא כללי למורה נבוכים ואריסטו ולתאר את היסודות למי שחפץ להכנס בשערי הלימוד הזה. לרוב אני עוסק בסוגיא אחת ומנסה להעמיק בה ובפרטיה, וכאן יש מבוא כללי ליסודות במבט יותר רחב, ופחות מעמיק ונכנס לפרטים. כבר הצטברו ברשימות ההן הרבה מכתבים, כל פעם הוספתי לשם את ההמשכים (עד אתמול). כאן הוא התחלת נושא חדש ויסודי וחשוב במיוחד, לכן קבעתי לו רשימה לעצמו.
להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה 77, 77 - בעניין הגלגלים ובמה שכל המציאות היא בעל חיים אחד | עם התגים | 5 תגובות