השלמת החיבור על מורה נבוכים

היום, י"ב באלול ה'תשע"ט, הסתיים בס"ד החיבור "הערות קצרות על המורה נבוכים".

התבאר בו בכל עניין מה הנושא שבו הוא באמת מתכוון לדון לפי העומק והכוונה האמיתית של המחבר, וכן הכוונה העמוקה הכללית של כל הספר, ונפתחים המנעולים ממה שהעלים והצניע את תוכן דבריו.

החיבור יכול לשמש גם כהקדמה להכנס ללימוד אריסטו. כי הוא מראה למי שרגיל בלימוד תורני איך מה שכתוב בתורה הוא אותו עניין שכתוב באריסטו, ולא מצריך לעסוק בקטעים ארוכים מכתבי אריסטו שהם קשים למי שלא הורגל בזה.

בכל עניין ביארתי עד שיהיה מובן על מה הדיון, מה הנושא שאותו הרמב"ם בא ללמד. זו רק העמדה של הקורא על ההתחלה של הנושא. גם אם יש בנושא הזה להמשיך לבאר עוד הרבה מאוד, לא עשיתי זאת כאן. לכן החיבור נקרא "הערות קצרות".

והוא נקרא "על סדר הפשט", כי לא כתבתי כמתנבא לומר שכאן עומק הסוד שרומז אליו הרמב"ם הוא כך וכך, אלא בכל מקום הראיתי בבירור איך הסוד של כוונת הרמב"ם האמיתית נובע ומתגלה בהכרח גמור מתוך ניתוח מדוקדק של פשט לשונו.

והוא נקרא "לפי הסדר" כי הוא כמקשה אחת, מבנה אחד עם יסודות וקומות, וכל עניין בו נקשר אל העניינים האחרים, וסדר הפרקים הוא הסדר הנכון ללמוד בו בלי שהעניינים יתערבבו ולא יובנו בבהירות.

כאמור יש ללמוד אותו מההתחלה לפי הסדר. באתר שנקרא ביאור על מורה נבוכים יש הרבה דברים אחרים שכתבתי לפני החיבור הזה. החיבור מתחיל מרשימה מספר 1 (הרשימות שלפני כן אין להן מספרים.)

.

.

(בכוונתי כעת אי"ה להמשיך באתר עיונים בפילוסופיה אריסטוטלית לכתוב הערות על ספרים של אבן סינא ואלפראבי. ואחר כך באתר מיוחד לכתוב תרגום לעברית של כל כתבי אריסטו העיקריים, וביחד עם זה ביאור על דבריו, יותר מפורט ובהיר ממה שכתבתי ב"עיונים בפילוסופיה אריסטוטלית". ואי"ה אחר כך הכוונה היא לכתוב שוב על המורה נבוכים, ולעסוק בתוכן העמוק של דבריו באריכות ועומק כראוי להם ולא רק בהערות קצרות.)

.

.

אחרי המורה נבוכים התחלתי לכתוב על הספר הרמיזות וההערות מאת אבן סינא. זה ספר שמקביל למורה נבוכים בהרבה דברים, אבל מדבר במישור גבוה ומופשט יותר, וקשה יותר לתפישה. הוא כתוב על דרך ספרי הסוד כמו ספרי הקבלה שפשטם אין לו הבנה כלל. יש שם חזרה על הנושאים שנדונו במורה נבוכים בדרך יותר עמוקה ומופשטת, והרחבה של הדברים. אחרי הלימוד של ההערות על המורה נבוכים אפשר להמשיך שם. זה נמצא בעיונים בפילוסופיה אריסטוטלית מרשימה 67 והלאה.

.

.

המרתי את כל ההערות על המורה נבוכים לקובץ אחד ארוך. זה מועיל להדפיס או לחפש. זה נמצא כאן כקובץ html. אפשר ממנו להעתיק לוורד או לייצא ל pdf. (להוריד למחשב את קובץ ה zip, לפתוח, וללחוץ על קובץ ה html)

מודעות פרסומת
פורסם בקטגוריה השלמת החיבור על מורה נבוכים | 4 תגובות

120 – על עיקר האמונה של שכר ועונש ועל תפילה

מתוך מכתב,

השאלה היא שהרמב"ם בפירוש המשנה על פרק חלק כתב שהעיקר והתכלית והמבוקש הוא העבודה לשמה, ושכר ועונש זה רק להרגיל וללמד את מי שלא הגיע לעבודה לשמה, כמו שמרגילים את הילדים ללמוד ונותנים להם סוכריות כדי שילמדו. ואם זה כך למה קבע את השכר והעונש כאחד מי"ג עיקרי האמונה.

להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה 120 - על עיקר האמונה של שכר ועונש ועל תפילה | 2 תגובות

119 – לקט קטעים ממכתבים, רובם בעניין תשובה לקראת ראש השנה (וגם בנושא קשר של רב ותלמידים)

קצת קטעים ממכתבים שונים מהימים האחרונים, רובם בענייני תשובה לקראת ראש השנה

להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה 119 - לקט קטעי מכתבים, רובם בעניין תשובה לקראת ראש השנה | 10 תגובות

118 – על הסכנה שבלימוד מורה נבוכים, ולמה יש טעם ללמוד מורה נבוכים

אני כותב לגבי התגובה מרשימה 116 לעיל

להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה 118 - על הסכנה שבלימוד מורה נבוכים | 4 תגובות

117 – על התחלת דרכי בלימוד יראת שמיים

מתוך מכתב

להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה 117 - על התחלת דרכי בלימוד יראת שמיים | 9 תגובות

116 – עקידת יצחק לפי המורה נבוכים

מועתק מהערות על המורה נבוכים ג' כ"ד

להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה 116 - עקידת יצחק לפי המורה נבוכים | 4 תגובות

115 – עבודת ה' ומלחמת היצר

מהערות על מורה נבוכים חלק ג' פרק ח'

להמשיך לקרוא

פורסם בקטגוריה 115 - עבודת ה' ומלחמת היצר | 4 תגובות