בית ספר ללימוד פסיכותרפיה יהודית

רשומה נבחרת

מהיום נפתחת ההרשמה למחזור הראשון של מסלול לימודים דו שנתי בפסיכותרפיה יהודית עם ניר שטרן. הלימודים יתחילו ב 2 למאי 2023. הלימוד יהיה מקוון, דרך זום. כל המפגשים יוקלטו והיו זמינים לתלמידים על ידי סיסמה.

/

פרטים יש באתר של בית הספר כאן.

.

חשבון פייסבוק:

https://www.facebook.com/profile.php?id=100090575355127

.

דף פייסבוק:

https://www.facebook.com/profile.php?id=100090427730994

.

הקלטתי הזמנה לבית הספר: