בעניין חומר וצורה

דברים שכתבתי באתר של קבוצת הלימוד בתלמוד, ובגלל חשיבותם בעיני אני מביא אותם גם כאן:

בתרבות המערבית במאות האחרונות נעשתה הפרדה חדה בין עניינים שברוח לעניינים של החומר. יש מדעי טבע ויש הגות רוחנית מופשטת שעוסקת ברעיונות. גם בחיים היומיומיים יש את התחום המעשי-טכני ואת התחום של חשיבה ורוח ורגש.

מבחינה פילוסופית עמדו על השאלה איך רוח וחומר מתחברים זה לזה, זה מכונה הבעיה הפסיכו-פיזית. בפשטנות אפשר לנסח את השאלה, לפי חוקי ניוטון רק חומר יכול להזיז חומר, אי אפשר להזיז חומר מכח מחשבה בלבד. אבל כשאני מזיז את היד שלי הרי אני מזיז חומר מכח המחשבה שאני רוצה להזיזו, כיצד זה ייתכן? נאמרו על זה כמה דברים חכמים, התקבל שזו חידה שאין לה פתרון, וזנחו אותה כעוד נושא שולי שאין תוצאות משמעותיות בעיסוק בו.  להמשיך לקרוא