197 – תארי האל החיוביים לפי הרמב"ם

יש דעה מפורסמת כאילו הרמב"ם במורה נבוכים שולל ייחוס תארים חיוביים לאל. לאמיתו של דבר זה להיפך, הרמב"ם מבסס הכל על תארי האל החיוביים, והוא רק בא ללמד איך להבין אותם לאמיתם.

בסיכומי השיעור על ספר הזהר, שיעור 6, בעניין י"ג מידות של רחמים, כתבתי הקדמה בעניין התארים, ואני מעתיק אותה לכאן.

ועיין עוד בזה לעיל רשימה 76

להמשיך לקרוא