141 – בעניין 'עצם' ו'מציאות' אצל אריסטו והמורה נבוכים (סיכום פשוט וקצר)

השאלה עסקה במה שאמר הרוגוצ'ובר שאין שליח לחליצה כי חליצה היא עצם, והעצם לא מתחלק.

לא נכנסתי לדיון למדני על גדרי חליצה, ולא ללימוד לשונו של הרוגוצובר בפנים, אלא כתבתי באופן כללי, פשוט וקצר, על הבנת עניין 'עצם' ו'מציאות', שזה דבר שחיוני לכל אדם. לכן לא הכנסתי את המכתב הזה לבלוג של "קבוצת לימוד תלמוד" שעוסק בעיקר ברוגוצ'ובר.  (את הקטעים באנגלית מלשונו של אריסטו הבאתי רק כדי להוכיח את דברי ולהפנות את המעוניין ללימוד בפנים, אבל מי שמאמין לי יוכל להבין גם בלי האנגלית)

להמשיך לקרוא