145 – היהדות של הרמב"ם מול היהדות של רש"י ותוספות (וביאור בגדר המצוות לפי שמונה פרקים)

כתבתי את זה כתגובה ברשימה הקודמת, אבל זה התארך ויש בזה דיון בנושאים יסודיים, לכן קבעתי לזה מקום כרשימה בפני עצמה

להמשיך לקרוא