337 – חיפוש רוחני לעומת טיפול פסיכולוגי

מתוך מכתב לאדם שחשב שהוא זקוק לטיפול פסיכולוגי, וכתבתי לו שלהתרשמותי הבעיה אצלו רוחנית ולא פסיכולוגית.

להמשיך לקרוא