102 – על גדרי תלמוד תורה ובעיקר על לימוד תנ"ך

מתוך מכתב
(השאלה היתה על לימוד תנ"ך, האם יש בזה עניין מיוחד, והאם לא טוב עושים שלא לומדים):

להמשיך לקרוא