275 – על הזכות של אשה על גופה לגבי הריגת העובר, ועל מצוות תוכחה (ועוד מכתב קצר לגבי נטייה הומוסקסואלית)

בעניין זכות האישה להפיל את העובר

מתוך מכתב.

השאלה הייתה לגבי עמדת התורה בשאלה של התערבות חוק המדינה לאסור על נשים להפיל כשזה לא תחת תנאים מסויימים שהחוק קובע.
להמשיך לקרוא