77 – בעניין הגלגלים ובמה שכל המציאות היא בעל חיים אחד (מתעדכן)

זה המשך של ההתכתבות שהבאתי לעיל ברשימות 73 ו 74.

יש בהתכתבות הזו נסיון לתת מבוא כללי למורה נבוכים ואריסטו ולתאר את היסודות למי שחפץ להכנס בשערי הלימוד הזה. לרוב אני עוסק בסוגיא אחת ומנסה להעמיק בה ובפרטיה, וכאן יש מבוא כללי ליסודות במבט יותר רחב, ופחות מעמיק ונכנס לפרטים. כבר הצטברו ברשימות ההן הרבה מכתבים, כל פעם הוספתי לשם את ההמשכים (עד אתמול). כאן הוא התחלת נושא חדש ויסודי וחשוב במיוחד, לכן קבעתי לו רשימה לעצמו.
להמשיך לקרוא