55 – המצוות המעשיות לפי הרמב"ם. התורה והטבע.

זה מהלך שבנוי על הרשימה הקודמת. וההקדמה שם לגבי הפרשנות שייכת גם לכאן.

בפתיחת המורה נבוכים כתב:

להמשיך לקרוא