289 – שורש העבודה הזרה, ואיך הוא התחלה הכרחית לעבודת ה'. תפישת העולם הקדום מול התפישה המודרנית

לשון השואל:

האם ייתכן כי הרמבם כיוון אותנו לחפש בתנך את ההקשר שבו נכתבו השמות המשותפים?
האם כמו בדוגמה שהבאת עם העין, אנו צרכים לחבר את כל המשמעויות של המילים המשותפות?
אם כך עלינו לחבר בין פסל עבודה זרה למהות האדם?

להמשיך לקרוא