269 – ביאורים ומכתבים על הרמיזות והערות מאת אבן סינא (מתעדכן)

היו מעט שאלות של לומדים בספר רמיזות והערות, שעמדו על דברים שנשארו קשים להבנה גם אחרי קריאת הביאור שלי. זה יכול להועיל ללומדים בספר. לכן לעת עתה שהכמות מועטה אאסוף את הדברים לכאן לפי סדר פרקי הספר.

להמשיך לקרוא