137 – קצת נקודות סביב ענייני וירוס הקורונה (וקצת על תמימות ועל עבודת הציפייה למשיח)

מורה נבוכים ג' י"ח:

"יתחייב לפי מה שזכרתיו בפרק הקודם כי אי זה איש מאישי בני אדם שהשיג מן השפע ההוא חלק יותר גדול כפי הכנת החומר שלו וכפי התלמדו תהיה ההשגחה עליו יותר בהכרח אם ההשגחה נמשכת אחר השכל כמו שזכרתי;

להמשיך לקרוא