73 – בעניין השכל הפועל, למה הוא נצרך להשגה השכלית ואיך ממנו נשפעת הנבואה, ועוד יסודות חשובים במורה נבוכים

מתוך מכתב ששאל מה שבכותרת הרשימה, וניסיתי לכתוב באופן הכי פשוט וברור וקצר שיכולתי, ובלי להביא את המקורות. יש כאן סקירה על נושאים יסודיים, כעין מבוא שיותר מרחיב באופן כללי מאשר מאריך ונכנס לפרטים ועומק.

להמשיך לקרוא