94 – למה אי אפשר לתאר את הבורא כ'אחד'

מתוך מכתב.

השאלה:

"בקשתי להבין מהו זה שכתב המורה נבוכים שאי אפשר לומר על מוכרח המציאות "אחד" כמו על שאר דברים, איך אפשר שיהיה דבר ההווה בלא מספר, ומהו עומק ההכרח לזה."

להמשיך לקרוא