99 – המחלוקת של התורה עם עובדי עבודה זרה

מועתק מהערות קצרות על המורה נבוכים, על חלק ב פרק א

להמשיך לקרוא