98 – לפי אריסטו גרמי השמיים יש להם נפש והם מהחומר החמישי – זה לא נסתר ממה שהלכו על הירח

מועתק מהערות קצרות על המורה נבוכים, על חלק ב פרק א

להמשיך לקרוא