97 – בהוכחה הראשונה של הרמב"ם למציאות האלוה, לימוד הפשטת הצורות

מועתק מהערות קצרות על המורה נבוכים, על חלק ב פרק א

להמשיך לקרוא