96 – החום הטבעי

מועתק מהערות קצרות על המורה נבוכים, על חלק ב פרק א

"היד – הניעוה המיתרים, והמיתרים – הניעום העורקים, והעורקים – הניעום העצבים, והעצבים – הניעם החום הטבעי, והחום הטבעי – הניעתו הצורה אשר בו, והוא המניע הראשון בלא ספק"

להמשיך לקרוא