92 – בעניין איסור נגיעה באחותו ודודתו

מתוך מכתב שמתייחס לשאלה הלכתית, האם אסור להלכה גם בזמננו נגיעה באחותו ודודתו, ואיך להסביר את זה למי שזה נראה לו מתמיה ומוזר.

להמשיך לקרוא