9 – קצת השוואה בין יסודות ההכרה של העולם העתיק (תורה ואריסטו), לבין יסודות ההכרה המודרניים

מתוך מכתב:

מה שיש בידינו מהתורה נאמר בשפה שהותאמה לדורות אחרים מאיתנו. אנחנו צריכים לתרגם את זה לשפה שלנו. זה כמובן הרבה יותר עמוק משפה. לתרבות, לאופן שבו אנחנו תופשים דברים, לתודעה שלנו, ליסודות הכי עמוקים של התודעה. אם יש אצלנו הרבה ערוצים סגורים, צריך לתרגם את זה לערוצים שאצלנו הם כן פתוחים. אפשר להזרים את הכל גם דרך ערוץ אחד מאוד מאוד צר. הקב"ה מדבר עם בני האדם. זה אומר שהוא מדבר גם איתנו, והוא יודע מה אנחנו מסוגלים לתפוש ומה לא, ולא קשה לו לומר כל מה שהוא רוצה בכל שפה שלא תהיה, גם בשפה שלנו. לכן אנחנו לא צריכים לחפש להשתנות ולדבר בשפות אחרות.

בדרך כלל מה שעושים הוא ללמוד את התורה לפי גדולי הדור האחרון. לפי ראשי הישיבות בישיבות שלמדנו בהם, אלה שאמרו לנו את השיעורים. הכל מתורגם מותאם ולעוס ומעובד ומוגש לפי המושגים שלנו.

להמשיך לקרוא