84 – עוד בביאור מהי "אידיאה" או "צורה" (מתעדכן)

מתוך מכתב:

להמשיך לקרוא