81 – איפה כתוב באריסטו שיש גילוי של רצון חופשי של הבורא בבריאה, שיש ניסים ושהעולם נברא ולא קדמון

מתוך התכתבות

עלתה שאלה איפה כתוב באריסטו שיש גילוי של רצון חופשי של הבורא בבריאה

להמשיך לקרוא