78 – ניסים והשגחה מול טבע וחכמה. שיטת הרמב"ם בניסים והתערבות הבורא (ביאור יסודי). רצון ושכל.

משנה אבות פרק ה:

"עשרה דברים נבראו בערב שבת בין השמשות ואלו הן פי הארץ ופי הבאר ופי האתון והקשת והמן והמטה והשמיר והכתב והמכתב והלוחות ויש אומרים אף המזיקין וקבורתו של משה ואילו של אברהם אבינו ויש אומרים אף צבת בצבת עשויה "

להמשיך לקרוא