76 – ביאור עמוק בעניין תארי הפעולה

עיין ביאור פשוט בתארי הפעולה בהערות על פשט המורה נבוכים על חלק א פרק כ.

כאן אני מעתיק ממה שכתבתי שם על חלק א פרק נ"ב ביאור עמוק ויסודי בתארי הפעולה. ועיין במה שכתבתי שם בפרקים נ"ג ונ"ד מחלק א, עוד בעניין תארי הפעולה, יותר עמוק ומבואר ממה שכתבתי כאן.
ועיין עוד בזה לקמן רשימה 197

להמשיך לקרוא