75 – בעניין פשיטת התאוות וההרגלים. במו"נ א נ

בעניין התאוות והמוסכמות החברתיות, המילים הריקות והמגע האמיתי. ביאור בפרק נ של חלק א מהמורה נבוכים

להמשיך לקרוא