74 – יסודות בהבנת תמונת העולם האריסטוטלית (שכלים וגלגלים). בעניין אצילות ובריאה ומדע. בסוף דיון חשוב על המתודה של המו"נ

המשך של אותה התכתבות מהרשימה הקודמת (אחרי שהתפרסמה נוספו בה עוד כמה המשכים. גם ברשימה הזו זה עדיין מתעדכן ונוספים מכתבים כל יום, עד שאמחק את השורה הזו.)

יש כאן עניין בפני עצמו אז קבעתי לו רשימה נפרדת.

להמשיך לקרוא