70 – מלכות ככח טבע וכגילוי אלוהות

מתוך מכתב:
יד המלך על הרמב"ם היה נכד של הנודע ביהודה, נפטר בגיל 43 ולא הספיק להתפרסם הרבה. יש בו עמקות מיוחדת.

הוא כתב:

להמשיך לקרוא