7 – בעניין אם הבורא בורא רק טוב, איך יש רע.

מתוך מכתב.

השאלה היתה על המורה נבוכים חלק ג' בפרק ח', ומפרק י' והלאה (ובעיקר פרק י"ב), שכתב שהבורא לא בורא רע, והרע הוא רק חסרון. מה אכפת לנו בזה, בכל מקרה כואב לנו והבורא אחראי לזה.

להמשיך לקרוא