69 – מקומו ואמיתתו של היחס הרגשי כלפי הבורא

אני מעתיק מההערות על המורה נבוכים על חלק א פרק כט (באתר של הביאור על המורה נבוכים):

להמשיך לקרוא