65 – שכל ורצון בגילוי האלוהות

זו רשימת המשך לרשימה הקודמת. היא באה כהרחבה למה שהתייחסתי לתגובה של י. ד. על הרשימה הקודמת. וכהמשך לנושא של שלילת התארים במורה נבוכים. זו התייחסות לשאלה שהכל שואלים, אחרי ששללנו את כל התארים מה נשאר?

להמשיך לקרוא