58 – בשיטת הרמב"ם בחרפת חוש המישוש, בנבואת העם במעמד הר סיני, ובראיית מלאכים

בעניין חוש המישוש לפי הרמב"ם, וביחס הרמב"ם לקדושת הגוף.

להמשיך לקרוא