57 – בעניין הבריאה והצמצום

בפרק ז של מטאפיזיקה ספר למבדא יש עניינים רבים ועצומים עד מאוד בכל מילה. כאן ברצוני להתעכב על עניין אחד, ולדבר בו בקיצור רב ובכללות ועל דרך סיפור (הדגשתי באדום את מה שברצוני לנתעכב עליו).

להמשיך לקרוא