56 – קצת הערות ב"אורות הקודש" מהראי"ה קוק. בעניין חכמת הקודש, וקצת מושגים בקבלה. המחלוקת על שיטת הרב קוק

הספר אורות הקודש מאת הראי"ה קוק ז"ל בעריכת תלמידו הרב הנזיר, יש כאן, כאן, כאן, כאן, וכאן (ומן הסתם בעוד הרבה מקומות).

להמשיך לקרוא