51 – עונשי הגיהנום לפי הרמב"ם, ועוד התייחסויות לרשימה הקודמת

את דעתו לגבי גיהנום ושכר עוה"ב כתב הרמב"ם בהל' תשובה פרק ג'.

יש הרבה מקומות מהמו"נ ועוד שמהם אפשר להוכיח את המהלך לפענ"ד, אבל לא אאריך בזה כאן. אני מנסה רק להסביר את דעתי ולא לשכנע מי שסובר אחרת.

להמשיך לקרוא