5 – בעניין תפילה מתוך כובד ראש ומתוך שמחה

קיבלתי מאמר חשוב ויפה מאת עודד לוין (הקישור למאמר כאן), לגבי השאלה האם להתפלל בבית המדרש או בבית הכנסת.
התוכן בקיצור נמרץ וסיכום פשטני מאוד וחוטא לפרטים ולדקויות שהכותב עמד עליהם, היה בהתחלה ההרגשה הנפשית שבית המדרש הוא מקום עם הרגשה ביתית למי שלומד בו בקביעות, שם האדם מוציא לפועל את כוחותיו, שם הוא מרגיש שהוא נמצא ו'יש'. ואפשר שזה לא עולה בקנה אחד עם ההרגשה של תפילה שהיא עמידה מול הבורא ביראה והכנעה ומיעוט עצמו. בהרגשה שאין לו מציאות ואין לו 'יש' והוא רק ריק ונזקק ותלוי ומקבל.
ואחר כך עבר שם להביא ולבאר מאמרי חז"ל ואת ההלכה בעניינים אלה.
זה מה שכתבתי כהתייחסות למאמר:

להמשיך לקרוא