49 – היסוד האריסטוטלי של ההלכה

מתוך מכתב:

הנושא היה שאלה למה גרמא בנזיקין פטור אע"פ שהוא מתכוון.

.

להמשיך לקרוא