47 – חיי אמונה (המשך של הרשימה הקודמת)

ר' פנחס הגיב על הרשימה הקודמת עיין שם, וכן בתגובה של י.ד.. וכן קיבלתי מידיד מייל ברוח זו.

אותו ידיד גם שאל ממה שכתוב על גן עדן לעבדה ולשמרה. אני כתבתי שהמצב בגן עדן היה פסיבי לגמרי, האדם לא עשה שום דבר, וכל צרכיו סופקו לו. וכמ"ש בסנהדרין נט ב: " אדם הראשון מיסב בגן עדן היה והיו מלאכי השרת צולין לו בשר ומסננין לו יין"

ואילו בפסוק נאמר:

"וַיִּקַּח יְהוָה אֱלֹהִים אֶת הָאָדָם וַיַּנִּחֵהוּ בְגַן עֵדֶן לְעָבְדָהּ וּלְשָׁמְרָהּ." ומשמע שהאדם עבד שם.

להמשיך לקרוא