45 – העולם הוא בעל חיים אחד גדול

מתוך מכתב:
לגבי מה שכותב בטימיאוס שכל הבריאה היא בעל חיים אחד, וכן במורה נבוכים א ע"ב, נראה שזה מוכרח באופן פשוט.

להמשיך לקרוא