44 – הערה שכלית, חוקים ומשפטים, לאומיות.

השואל דיבר על ההערה השכלית שמבאר בחובות הלבבות שער העבודה, והבאתי דבריו ברשימות הקודמות. הוא כתב שראה שיש אצל אנשים שאינם בני תורה יותר שייכות להשגות של שכל עיוני כגון שפשוט שהאמת מחייבת להיות אדם ישר ואנושי. וגם שאל למה היה מעמד הר סיני וחיוב מצוות ולא נשאר כמו בימי אברהם אבינו שהכל מכח הערה שכלית בלבד.

להמשיך לקרוא