41 – הטעם שלא מניחים תפילין בלילה ובשבת

נאמר בגמ' מנחות ל"ו בw שזה אות (צורה שמראה ומזכירה את השייכות עם הקב"ה), ושבת היא אות, ולכן לא מניחים בשבת.