קטגוריה: 4 – על ויכוחים בנושאי אמונה

4 – על ויכוחים בנושאי אמונה, ועל חקר אריסטו או התלמוד

מתוך מכתב. התייחסות למאמר שנכתב כאן

פורסם בקטגוריה 4 - על ויכוחים בנושאי אמונה | כתיבת תגובה