39 – מייל ששלחתי להורי המשפחתון בעניין התחלת זחילה של תינוקות

אתחיל ממשהו אחר ואגיע לזחילה. 

להמשיך לקרוא