37 הרכבה שכוניית והרכבה מזגיית, ומזה יסוד לעבודת האדם לקנות שייכות לשכל עיוני

אני מעתיק כאן קטע ממה שכתבתי בעיונים בפילוסופיה אריסטוטלית רשימה 60. (הרשימה שם עוסקת בקריאה מדוקדקת של הפרק האחרון מספר זתא של המטאפיזיקה של אריסטו).

שם יש מהלך עמוק ומורכב וארוך מאוד (המהלך עצמו מתחיל מרשימה 58 שם, והקדמה לו יש ברשימה לפניה, מספר 57.), אני מעתיק משם רק קטע אחד ומשמיט את הדיון בלשונו של אריסטו. לכן לא הכל יהיה מובן היטב. הקטע שייך למה שדיברתי לעיל רשימות 24, 32, ו 34, על הנפש, ומוסיף להן הבנה. לכן אני מעתיק אותו לכאן.

להמשיך לקרוא