36 – בסוגיא של "טוב" (ואיך עושים "והשבת אל לבבך")

קטעים ממכתבים בסוגיא של ה"טוב" אצל אפלטון.

אפלטון בפוליטיאה אומר שהבורא הוא טוב, והעולם הוא טוב, והטוב הוא האור שמאיר את עין השכל. העין הגשמית לא יכולה לראות את המציאות אם אין אור. באותו אופן השכל העיוני שהוא עין, לא יכול לראות את המציאות אם אין אור, והאור של עין השכל הוא הטוב.

התעוררו שאלות איך להבין את זה, ואני מעתיק מה שכתבתי.

להמשיך לקרוא