35 -התורה נמסרת מחדש בכל דור.

השאלה היתה על כך שהתורה היא דרכי נועם, איפה יש על זה בחז"ל סוגיות ומקורות ודוגמאות ואיך להבין את זה. הרי יש דברים כמו מיתות בית דין שהם לא כל כך נעימים. וכן על מה שכתבתי פעם שיש לפרש כל דבר בתורה באופן שיהיה דרכי נועם, איפה יש על זה מקורות וסוגיות.
אחר כך הדברים התגלגלו לשאלה של יציקת התורה לכלים חדשים במסירתה מחדש בכל דור.

להמשיך לקרוא