34 – לימוד בחובות הלבבות: על עבודת ה' מכח השכל, שכל ולב, פסיכולוגיה כעבודת ה'.

הערות על קטע מחובות הלבבות שער העבודה. הנושא הוא עבודת השם מהשכל או מהתורה, וכן מידות ופסיכולוגיה.

מה שבסוגריים מסולסלים הוא הערות של השואל. מה שבמודגש זה מה שכתבתי. מה שבכתב רגיל זה לשונו הקדושה של החובות הלבבות.  מה שבסוגריים מרובעים זה דברי הסבר שכתבתי לפני הערות השואל.

להמשיך לקרוא