33 – מה הם חיים. חיים שכליים וחיים גשמיים

ברשימה הקודמת לגבי ההעניין של ענווה, הגיב י.ד.:

"ומה המקום של ההצלחה או הגדולה האנושית? הכל עורבא פרח?".

אתייחס כאן גם לנושא שהועלה בהתכתבות אחרת אודות מי שבבחרותו היה לו טעם בלימוד גמרא ותפילה והיום בבגרותו פחות. למה זה כך ומה אפשר לעשות בעניין זה.

להמשיך לקרוא