320 – צריך ללמוד כפי כוחו. מה הפירוש של זה ושל גדול תלמוד שמביא ליד מעשה

מתוך מכתב

להמשיך לקרוא